Ehdot

Käyttöehdot.  Avaamalla ja käyttämällä Orion Oyj:n ja/tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä Orion) verkkosivuja käyttäjä sitoutuu noudattamaan seuraavia käyttöehtoja.

Lääketieteellinen tieto. Orionin tarkoitus näiden sivujen ylläpitäjänä on ainoastaan yleisen tuotteita koskevan tiedon jakaminen. Tarkoitus ei ole antaa täydellisiä lääketieteellisiä tietoja mainituista tuotteista. Sivuilla mainitaan lääketuotteita ja laitteita, joista monia voidaan käyttää vain lääkärin määräyksellä. Näiden sivujen tarkoituksena ei myöskään ole tarjota henkilökohtaista taudinmääritystä tai antaa hoito-ohjeita sivuston käyttäjän mahdollisesti olemassa oleviin lääketieteellisiin ongelmiin. Orion kehottaa mainituissa tilanteissa sivuston käyttäjää ottamaan viipymättä yhteyttä lääkäriin. Sivuston käyttäjän tulee aina hankkia reseptilääkkeitä ja lääketieteellisiä laitteitaan koskevat yksityiskohtaiset tiedot, käyttöohjeet ja tiedot mahdollisista sivuvaikutuksista omalta lääkäriltään, joka opastaa määräämiensä lääkkeiden ja laitteiden asianmukaisessa käytössä. Todettakoon, että joissain maissa jo lainsäädäntö asettaa rajoituksia tai esteitä sille, että Orion jakaisi reseptituotteita koskevia yksityiskohtaisia tietoja tai vastaisi potilaiden kysymyksiin. Ammattihenkilöstön käyttöön tarkoitettua tuotetietoutta Orionin lääkkeistä löytyy mm. lääkkeiden valmisteyhteenvedoista, joiden sisältö voi olla erilainen maasta riippuen. Kutakin maata koskevat tarkat ja yksityiskohtaiset tiedot tulee kussakin yksittäistapauksessa selvittää paikalliselta viranomaiselta. Orion vastaa kuitenkin terveydenhuollon ammattilaisten tiedusteluihin ja jakaa heille tietoa paikallisten määräysten mukaisesti

Tekijänoikeus ja tavaramerkit. Näiden verkkosivujen sisältö on Orionin tekijänoikeuden alaista. Orion pidättää itsellään kaikki oikeudet tuotteisiinsa sekä Orionin ja sen yhteistyökumppaneiden tuotenimiin, logoihin ja tavaramerkkeihin.

Verkkosivuilla olevan sisällön uudelleen tuottaminen, siirtäminen, jakelu tai säilyttäminen on kielletty ilman Orionin etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Käyttäjällä on kuitenkin lupa tallettaa sisältöä tietokoneelleen tai tulostaa verkkosivuja tai otteita verkkosivuista henkilökohtaiseen käyttöön. Yksittäisiin näillä verkkosivuilla oleviin dokumentteihin saattaa liittyä muita ehtoja, joihin viitataan kyseisissä dokumenteissa tai niiden yhteydessä.

Lehdistötiedotteita ja muuta julkistettua aineistoa saa käyttää edellyttäen, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä asianmukaisella tavalla.

Vastuuvapaus. Kaikki Orionin verkkosivujen sisältämä aineisto toimitetaan ”sellaisena kuin se on” -ehdoin, ilman minkäänlaisia takuita (välillisiä tai välittömiä), mukaan lukien mutta ei rajoittuen takuisiin koskien aineiston kaupallista hyödynnettävyyttä, sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen tai muiden osapuolten immateriaalioikeuksien loukkaamattomuutta. Missään tapauksessa Orion ei ole vastuussa verkkosivujensa käytöstä johtuvista tai siihen liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä, liiketoiminnan keskeytymisestä, tai tietojen tai muun aineiston menettämisestä. Orion ei takaa, että sen verkkosivut tai niihin liittyvät palvelimet ovat täysin vapaat viruksista tai muista haitallisista komponenteista.

Orionin verkkosivut voivat sisältää puutteellista, virheellistä tai päivittämätöntä tietoa. Orion varaa itselleen oikeuden milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta muokata verkkosivuja tai niiden sisältöä tai estää pääsyn sivuille kokonaan tai osittain. Verkkosivut saattavat sisältää linkkiyhteyksiä Orionin tuotteisiin tai palveluihin, jotka eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Käyttäjiä kehotetaan ottamaan yhteyttä Orionin paikallisesta liiketoiminnasta vastaavaan tahoon ja/tai yhteistyökumppaniin koskien kussakin maassa saatavilla olevia Orionin tuotteita.

Orion ei vastaa millään tavalla niiden verkkosivujen sisällöstä, joihin Orionin verkkosivuilta on linkkiyhteys tai joilta on linkkiyhteys Orionin verkkosivuille. Orionin verkkosivujen ulkopuolisille sivuille siirtyessään käyttäjän oletetaan ymmärtävän ja hyväksyvän, ettei Orionilla ole mahdollisuuksia vaikuttaa kyseisiin verkkosivuihin, eikä Orion siten vastaa sellaisten verkkosivujen sisällöstä

Lähettämällä aineistoa mille tahansa Orionin palvelimelle, esimerkiksi sähköpostitse tai verkkosivujen välityksellä, käyttäjä sitoutuu siihen, että kyseinen aineisto on julkista ja vapaasti käytettävissä ja että Orionilla on oikeus julkaista se. Lisäksi käyttäjä aineiston lähettäessään vahvistaa, että aineisto on julkaisuvapaata ja -kelpoista. Lähettämällä aineiston Orionin verkkosivujen kautta käyttäjä hyväksyy sen, että Orion mahdollisesti julkaisee ja käyttää kaikkea sen sisältämää tietoa ja/tai sen osia mihin tahansa tarkoitukseen ilman mitään vastuuta.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Orionille kaikki mahdolliset vahingot, kulut ja kustannukset, jotka aiheutuvat kolmannen osapuolen vaatimuksista käyttäjän Orionille lähettämään aineistoon liittyen. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä Orionille mitään vaatimuksia käyttäjän lähettämään aineistoon liittyen

Mikäli käyttäjä havaitsee Orionin verkkosivuilla tekijänoikeuksia loukkaavaa aineistoa tai linkkejä, pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan siitä Orionin verkkosivujen ylläpitäjälle, jotta voimme korjata asian mitä pikimmin.

Hyödyllistä tietoa Parkinsonin taudin kanssa  sopeutumiseen