Hoito

Tällä hetkellä ei tunneta Parkinsonin tautia parantavaa hoitoa, mutta saatavilla on lukuisia lääkkeitä ja muita hoitoja, joilla oireet saadaan paremmin hallintaan ja potilaan toimintakyky sekä elämänlaatu paranevat.

Nykyhoidot perustuvat tietämykseen, että Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden aivoissa.on normaalia alhaisempi dopamiinin määrä. Hoidot voidaan jakaa   kahteen pääryhmään − niihin, jotka korvaavat puuttuvaa dopamiinia,  ja niihin, jotka matkivat dopamiinin vaikutuksia (kuva). Dopamiinin tasoja aivoissa voidaan korjata antamalla potilaalle eri lääkemuodoissa levodopaa, joka muuttuu aivoissa dopamiiniksi, tai MAO-B -estäjiksi kutsutuilla lääkkeillä, jotka estävät dopamiinin hajoamista aivoissa. Dopamiiniagonistit puolestaan matkivat dopamiinin toimintaa (Kuva 2).

 

Kuva 2. Kaksi tärkeintä Parkinsonin hoitomahdollisuutta

Jo 1960-luvun loppupuolella tehtyä havaintoa levodopan oireita vähentävistä vaikutuksista voidaan pitää merkkipaaluna Parkinsonin taudin hoidon historiassa.Kävi kuitenkin ilmi, että levodopa hajoaa nopeasti elimistössä, eikä aivoihin saatu riittäviä pitoisuuksia. Nykyään levodopaa sisältävissä lääkkeissä on aina mukana sitä hajottavien entsyymien estäjiä, jotka auttavat pidentämään sen tehokasta vaikutusaikaa.

Tulevaisuuden hoitomahdollisuuksia

Nykyisin tutkitaan paljon solu- ja kudossiirtojen mahdollisuuksia sekä geeniterapiaa. Lisäksi pyritään kehittämään sellaisia  hoitoja , jotka suojaisivat dopamiinia tuottavia soluja tuhoutumasta aivoissa.

Hyödyllistä tietoa Parkinsonin taudin kanssa  sopeutumiseen