Miten Parkinsonin tauti todetaan

Neurologian erikoislääkärin suorittama kliininen tutkimus yhdessä potilaan oman oirekuvauksen kanssa ovatParkinsonin taudin toteamisen perusta. On tärkeää sulkea pois muun samankaltaista oireistoa aiheuttavan sairauden mahdollisuus.Käytettävissä ei ole yksinkertaista laboratoriotutkimusta, jolla diagnoosi voitaisiin varmistaa. Lisätutkimuksena voidaan tehdä SPECT (Single photon emission computerized tomography) -kuvaus, jolla joissakin tapauksissa saadaan lisätukea kliiniseen diagnoosiin.

Hyödyllistä tietoa Parkinsonin taudin kanssa  sopeutumiseen