Yleistä

Annosvasteen hiipumisella (wearing-off) tarkoitetaan tilannetta, jossa Parkinson-potilaan levodopa-annoksen teho häviää vähitellen eikä riitä seuraavan levodopa-annoksen otto­ajankohtaan tai sen vaikutuksen alkamiseen saakka. Tämä uusi Parkinson-oirelomake perustuu vakiintuneisiin diagnostisiin seulontatyökaluihin, joiden on todettu tunnistavan tehokkaasti annosvasteen hiipumisen. Oirelomakkeen täyttäminen ja tulosten käsittely lääkärin kanssa helpottaa annosvasteen hiipumisen toteamista verrattuna siihen, että oireista keskustellaan tavalliseen tapaan rutiinikäynnillä.

Oirelomakkeeseen kuuluu vain muutamia oireita, joten se on lyhyt ja helppo täyttää. Sen avulla saatava tieto helpottaa silti annosvasteen hiipumisen tunnistamista. Lomakkeen käyttöön kuuluu kolme vaihetta:

 1. Mieti, mitä oireita sinulla on tyypillisenä päivänä, ja valitse ne.
 2. Mieti, mitkä näistä oireista helpottavat yleensä seuraavan Parkinson-lääkeannoksen jälkeen, ja valitse ne.
 3. Tulosta tulokset ja keskustele niistä lääkärin kanssa.

Annosvasteen hiipumista ei voida todeta pelkän oirelomakkeen avulla. Lomake tuo kuitenkin esiin, mitkä oireet helpottavat seuraavan Parkinson-lääkeannoksen jälkeen, ja voi siten helpottaa annosvasteen hiipumisen toteamista lääkärin vastaanotolla.

Huom. Oirelomake on tarkoitettu helpottamaan annosvasteen hiipumisesta keskustelua hoitavan lääkärin kanssa. Sen avulla ei pystytä tunnistamaan varmasti, kenen annosvaste hiipuu annosvälin lopussa. Lomakkeen tulokset voivat myös antaa virheellisesti ymmärtää, että annosvaste hiipuu annosvälin lopussa, vaikka näin ei olisikaan.

Mitä useammat oireet helpottavat uuden Parkinson-lääkeannoksen jälkeen, sitä todennäköisempää on, että annosvaste hiipuu annosvälin lopussa. Mikään tietty oiremäärä tai oireprofiili ei kuitenkaan sinänsä takaa, että kyse olisi tästä. Vain lääkäri pystyy varmistamaan, mistä on kyse. Hän perehtyy ensin oirelomakkeeseen kanssasi ja keskustelee muusta voinnistasi.

Close

Print

 

 

Note for Health Care Professionals

If required, there is a brief description on the “Wearing Off Symptom Checker” provided below to ensure sufficient background information is available at the time of a consultation.

‘End-of-dose wearing off’ and the use of diagnostic screening scales to help diagnosis may be very familiar to health care professionals who frequently look after patients with Parkinson’s.

‘End-of-dose wearing off’ in Parkinson’s is a very common problem but it can be difficult to diagnose1. The diagnosis may only be apparent if symptoms are actually present during a consultation, or if symptoms can be identified as occurring at a predictable time and within around 4 hours2 of taking the last levodopa-containing medication. ‘End-of-dose wearing off’ symptoms vary greatly between patients and may include motor symptoms, non-motor symptoms, or both1, 3. ‘End-of-dose wearing off’ may be more easily identified when motor symptoms re-appear, but non-motor symptoms are often more difficult to identify1, 3 though these may cause even more distress to patients4.

Recently, several wearing off scales in Parkinson’s disease have been evaluated by a task force of the Movement Disorder Society3. Based on their findings and recommendations the Wearing Off Symptom Checker has been developed now. This tool may help some people better describe their particular symptoms.

It is hoped that this Wearing Off Symptom Checker on the wearingoff.com website will help patient and health care professional to work together in the management of some of the troublesome Parkinson’s symptoms.

 1. STOCCHI, F., JENNER, P., OBESO, J.A. 2010. When do levodopa motor fluctuations first appear in Parkinson’s disease? Eur Neurol, 63, 257-66
 2. OLANOW, C. W., STERN, M. B. & SETHI, K. 2009. The scientific and clinical basis for the treatment of Parkinson disease. Neurology, 72, S1-136.
 3. ANTONINI, A., MARTINEZ-MARTIN, M., CHAUDHURI, R.K., MERELLO, M., HAUSER, R., KATZENSCHLAGER, R., ODIN, P., STACY, M., STOCCHI, F., POEWE,
  W., RASCOL, O., SAMPAIO, C., SCHRAG, A., STEBBINS, G.T., GOETZ, C.G. 2011. Wearing-off scales in Parkinson’s disease: critique and recommendations.
  Mov Disord, 26, 2169-75.
 4. WITJAS, T., KAPHAN, E., AZULAY, J. P., BLIN, O., CECCALDI, M., POUGET, J., PONCET, M. & CHERIF, A. A. 2002. Nonmotor fluctuations in Parkinson’s
  disease: frequent and disabling: Neurology, 59, 408-13.

 

This document has been printed from a website that is funded by Orion Pharma

Hyödyllistä tietoa Parkinsonin taudin kanssa  sopeutumiseen