Millaisia oireita tilanvaihteluun liittyy?

Tilanvaihtelu alkaa hiipien, eikä oireita aluksi esiinny välttämättä jokaisen annosvälin aikana eikä edes joka päivä. Yksilöiden välillä on myös yksilöllisiä eroja Tilanvaihtelu voi olla kyseessä, kun

  • oireet palaavat ennen seuraavaa lääkeannosta
  • oireet paranevat, kun seuraava annos otetaan

Liikkumiseen liittyvät oireet on helppo huomata tilanvaihteluiden ilmetessä. Eräät muut oireet, kuten mielialan vaihtelut, kipu, paniikkikohtaukset tai hidastunut ajatuksen juoksu, voivat myös olla merkki lääkevaikutuksen hiipumisesta. Niiden tunnistaminen ei välttämättä ole yhtä helppoa.

Video

Susan kärsi oireiden ON- ja OFF-tilanvaihteluista. Kun hän unohti ottaa Parkinson-lääkkeensä tai otti ne myöhässä, oireet alkoivat hyvin nopeasti. Hänen vapinansa palasi, liikkeet hidastuivat ja jokapäiväinen liikkuminen tuntui raskaalta. Parkinson-lääkityksen ottamisen jälkeen hänen vointinsa palautui kuitenkin yleensä pian paremmaksi.

 

OIRE KYSELYKAAVAKE

 

Koska tilanvaihtelut haittaavat päivittäisiä toimintoja6, monet luonnehtivat niitä yhdeksi suurimmista haasteista. Monet Parkinson-potilaat kokevat oirekontrollin heikkenemisen myötä ilmenevän äkillisen voimattomuuden haittaavan merkittävästi päivittäisiä toimintoja kuten kävelyä ja työn tekoa.

 

Levodopan vaikutuksen heikentyminensaattaa olla merkki tilanvaihteluista. Tällöin kannattaa ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin, sillä tilanvaihteluun on olemassa monia hyviä hoitoja. 

 

Hyödyllistä tietoa Parkinsonin taudin kanssa  sopeutumiseen