Miten tilanvaihtelu tunnistetaan

Tialnvaihtelun tunnistamisen kulmakivenä on Parkinson-potilaan oma yksityiskohtainen kuvaus oireistostaan. Sen ja kliinisen tutkimuksen perusteella hoitava lääkäri arvioi, onko kyseessä tilanvaihtelu.

Tilanvaihtelun tunnistaminen voi olla joskus vaikeaa, koska alkuvaiheen oireet ovat kovin lieviä, eikä niitä välttämättä esiinny joka päivä, jolloin voi olla vaikeaa päätellä, mistä oikein on kysymys. On myös suuria yksilöllisiä eroja. Lääkärin on monta kertaa vaikeampi tunnistaa niitä oireita, jotka eivät liity liikkumiseen. Näitä oireita ovat mm. ahdistuneisuus ja masennus.

On tärkeää kertoa avoimesti oireistaan ja edelliskäynnin jälkeisistä voinnin muutoksista hoitavalle lääkärille, koska tilanvaihteluja on vaikea todeta, josoireet ovat vastaanotolla hyvin hallinnassa10.

Miten voit auttaa lääkäriäsi tilanvaihtelun tunnistamisessa?

Tehokas vuoropuhelu potilaan ja lääkärin välillä on tilanvaihtelun diagnoosin perusta. Oireiden kartoittamiseen on olemassa myös apuvälineitä.

Tilanvaihtelukyselylomake

Tilanvaihtelukyselylomake on suunniteltu erityisesti auttamaan Parkinson- potilasta hoitavaa lääkäriä tunnistamaan levodopan vaikutuksen hiipuminen tilanvaihtelun alkamisen merkkinä.

Kyselylomake tukee lääkäriä annosvälin loppupuolen oireiston kartoittamisessa. Huolellisesti täytetty kaavake on hyvä keskustelun pohja hoitavan lääkärin vastaanotolla ja auttaa tilanvaihtelun diagnoosin tekemisestä.

 

Hyödyllistä tietoa Parkinsonin taudin kanssa  sopeutumiseen